Sekcija trgovcev tehničnega blaga

Sekcija trgovcev tehničnega blaga pri PTZ - GZS  zakaj je pametno in koristno postati naš član?


Z razvojem in širitvijo sektorja  tehničnih trgovin v Sloveniji so naši obstoječi člani izrazili potrebo po ustanovitvi Sekcije trgovcev tehničnega blaga, da izrazijo svoje želje in potrebe za čim boljše pogoje poslovanja zase in za njihove potrošnike.

Sekcija je omejena na tehnične trgovine s področja:

 • Audio-video / elektrotehnične trgovine
 • Gradbene trgovine
 • Tehnične trgovine
 • Trgovine s pohištvom

Sekcija  trgovcev tehničnega blaga (Združenje trgovcev tehničnega blaga Slovenije) pri Podjetniško trgovski zbornici-GZS je bila ustanovljena  7. septembra  2021 na pobudo trgovcev tehničnega.  Sekcijo vodi 5-članski Izvršilni odbor, ki ga od  septembra  2021 vodi  Miha Drganec iz podjetja  Big Bang d.o.o. Ljubljana. Na Podjetniško trgovski zbornici-GZS si prizadevamo, da je vsak naš član – trgovec enakovredno obravnavan, tvorno sodeluje pri delu sekcije in njegovemu razvoju.  Svojim članom – trgovcem – nudimo široko paleto storitev in sicer:

 1. Mreženje slovenskih in tujih poslovnežev z namenom povezati vse tiste, ki imajo določena specifična znanja, predvsem o tujih trgih in izdelkih oziroma storitvah, in tiste, ki ta znanja iščejo pri svojih potencialnih poslih v prihodnosti (organizacija neformalnih srečanj na različnih lokacijah, ki so tematsko obarvana, in sicer s temami, ki so vsem članom v skupnem interesu).
 2. Informiranje o skupnem poslovnem okolju na podlagi analitike in podatki, ki so nam v pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev pri trženju na domačem trgu in nastopom na tujih trgih (statistični podatki, finančni kazalniki , podatki o podjetjih in kontaktni naslovi, …).
 3. Pomoč pri »dvigovanju« ugleda, vloge in kvalitete tehničnih trgovcev na trgu ter »dvigovanju« zaupanja potrošnikov preko skupnih pravil ali smernic delovanja na trgu, ki jih kot člani skupaj oblikujemo.
 4. Izdajanje stalnih in občasnih publikacij s področja dejavnosti članstva.
 5. Posredovanje v sporih med člani sekcije.
 6. Organiziranje posvetov, seminarjev in drugih oblik strokovnega izobraževanja.
 7. Zastopanje in zaščita skupnih interesov dejavnosti in članstva za vzpostavitev boljših pogojev poslovanja pred državnimi organi, institucijami EU, v socialnem dialogu ter tudi za izboljšanje položaja trgovcev na lokalni ravni.
 8. Aktivna vloga pri socialnem dialogu s sklepanjem kolektivnih pogodb dejavnosti in sodelovanje v procesu usklajevanja skupnih interesov članov na nacionalni ravni.
 9. Spremljanje stanja v branži in predlaganje ukrepov za razvoj branže ter poklicev v branži.
 10. Obveščanje članov o vseh zakonodajnih spremembah in novostih ter o veljavni evropski regulativi vezanih na skupno dejavnost. V zvezi s tem bi se trudili, da podjetjem zagotovimo tudi ustrezno dolga prehodna obdobja za implementacijo zakonodajnih zahtev v praksi.
 11. Pravno svetovanje članom.
 12. Oblikovanj standarda dobrega prodajalca tehničnega blaga in medsebojna pomoč pri iskanju kompetentnega in kvalitetnega kadra.
 13. Pomoč pri pridobivanju ugodnejših ponudb različnih zunanjih izvajalcev in poslovnih svetovalcev.
 14. Izmenjave dobrih praks poslovanja (practice and experience sharing).
 15. Skupno oblikovanje protokolov in smernic za vzdrževanja varstva in zdravja pri delu (še posebej v post epidemičnem okolju).
 16. Vzpostavitev modela povezovanja tehničnih trgovcev v skupne nabavne verige.
 17. Podajanje nasvetov in informacij za področje trgovine in trgovinskega poslovanja.
 18. Prepoznavnost delovanja sekcije tehničnih trgovcev ter s tem javno predstavljanje stališč trgovcev v strokovni in širši javnosti.
 19. Mednarodno poslovanje: zagotavljanje osnovnih informacij o trgih, na katerih se želi širiti poslovanje, poslovna srečanja s tujimi podjetji in pridobivanje informacij o poslovnih priložnosti in pogojih poslovnega sodelovanja, informiranje o možnosti sodelovanja in vključevanja v mednarodne projekte.
 20. Obravnavanje tematik, ki so povezane s pogoji dajanja neživilskega blaga na trg, zagotavljanja zakonsko predvidenih standardov s področja varnosti in označevanja blaga in ostalimi pogoji, kot izhajajo iz zakonskih podlag.

Vabimo vas, da se nam pridružite in proaktivno z nami

soustvarjate prijaznejše prodajno okolje v Sloveniji!

Pristopni obrazec PTZ-STTB.pdf


Avtor: Sekcija trgovcev tehničnega blaga, PTZ