Sekcija trgovcev tehničnega blaga

ORGANI SEKCIJE:

Predsednik sekcije: Miha Drganec, BIG BANG d.o.o., Ljubljana

Namestnik predsednika : Aleš Žižmund, MERKUR trgovina d.o.o., Naklo

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA STTB: 

  1.  Miha Drganec, BIG BANG d.o.o., Ljubljana
  2. Aleš Žižmund, MERKUR trgovina d.o.o., Naklo
  3. Slavko Očko, Mercator d.d. (M Tehnika), Ljubljana
  4. Jaka Slavinec, BIG PARTNER d.o.o., Ljubljana
  5. Primož Černic, APiA, d.o.o.,  Nova Gorica 

Volitve v organe Sekcije tehničnih trgovcev  Slovenije so bile izvedene na Ustanovnem zboru  7. septembra  2021.

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je potrdil Pravila o organiziranosti in delu Sekcije trgovcev tehničnega blaga Slovenije na Ustanovnem zboru Sekcije trgovcev tehničnega blaga  dne 7. september  2021.


Avtor: PTZ