Sekcija trgovcev tehničnega blaga

ORGANI SEKCIJE:

Predsednik sekcije: Miha Drganec, BIG BANG d.o.o., Ljubljana

Namestnik predsednika : Aleš Žižmund, MERKUR trgovina d.o.o., Naklo

ČLANI IZVRŠILNEGA ODBORA STTB: 

Slavko Očko, Mercator d.d. (M Tehnika), Ljubljana

Jaka Slavinec, BIG PARTNER d.o.o., Ljubljana

Primož Černic, APiA, d.o.o.,  Nova Gorica 

Volitve v organe Sekcije tehničnih trgovcev  Slovenije so bile izvedene na Ustanovnem zboru  7. septembra  2021.

Upravni odbor Podjetniško trgovske zbornice je potrdil Pravila o organiziranosti in delu Sekcije trgovcev tehničnega blaga Slovenije na Ustanovnem zboru Sekcije trgovcev tehničnega blaga  dne 7. september  2021.


Avtor: PTZ