Sekcija trgovcev tehničnega blaga

Cilj

Organiziranje skupne in individualne izmenjave izkušenj med člani, zastopanje interesov članov sekcije v odnosu do drugih združenj in drugih organizacij ter v odnosu do pristojnega ministrstva ter omogočiti napredek dela in poslovanja članov za izboljšanje njihove konkurenčne sposobnosti in kakovosti storitev.