Sekcija trgovcev tehničnega blaga

Vizija

Znotraj GZS in PTZ želimo delovati samostojno in prostovoljno kot organizirana sekcija trgovcev tehničnega blaga - članic, ki znotraj sekcije usklajujejo svoje delovanje in skupaj rešujejo vprašanja z namenom enotnega programskega in sistemskega delovanja na področju trgovinske dejavnosti v strokovnem in poslovnem pogledu. Članstvo v sekciji omogoča članicam, da v skladu s svojim znanjem, izkušnjami in sposobnostmi tvorno sodelujejo pri delu sekcije in njenem razvoju ter hkrati uveljavljajo svoje interese.